Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Διονυσία Καλλινίκου
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Μαρίνος
Γεν. Γραμματέας: Πιερρίνα Κοριατοπούλου
Ταμίας: Αννα Δεσποτίδου
Μέλη: Σύλβια Σταυρίδου
Ευαγγελία Βαγενά
Γαλάτεια Καπελλάκου