Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ε.Π.Π.Ι.)

Σκοπός της ΕΠΠΙ είναι:
Η μελέτη των νομικών προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών σε εθνικό και διεθνές πεδίο καθώς και η επιστημονική προσπάθεια βελτίωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων και των πραγματικών προϋποθέσεων προστασίας των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών.

Η ΕΠΠΙ αποτελεί το Ελληνικό Τμήμα της ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE (A.L.A.I.).

Πρόεδρος της ΕΠΠΙ και της ALAI επί σειρά πολλών ετών υπήρξε ο Καθηγητής Γιώργος Κουμάντος.